LED-valaistus

Erikoistumista – osaamista

Sarsa-Yhtymä Oy ja sen yhteistyökumppani Sähkö-Sarsa Oy ovat keskittyneet suurten tilojen valaistukseen. Hallikohteiden lisäksi olemme olleet mukana vaativien erikoiskohteiden valaistuksen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Teemme yhteistyökumppaniemme kanssa vaativien ja arkkitehtonisesti merkittävien kohteiden valaistuksen modernisointiprojekteja. Toteutus on aina lähtökohtaisesti kohteensa näköinen. Se edellyttää tarkkaa suunnittelua sekä sopivien valaisinten löytämiseksi että erilaisten ohjausjärjestelmien sovittamiseksi.

LED-valaisimemme ja niiden syöttö- ja ohjausratkaisut ovat pääasiassa kotimaista suunnittelua ja tuotantoa. Kotimaisuus ja laatu ovat ne pääkriteerit, joilla tuotteemme ja yhteistyökumppanimme valitsemme.

Kotimaista – tietenkin

LED valaisimemme ja niiden syöttö- ja ohjausratkaisut ovat pääasiassa kotimaista suunnittelua ja tuotantoa. Kotimaisuus ja laatu ovat ne pääkriteerit, joilla tuotteemme ja yhteistyökumppanimme valitsemme.

Elinkaari­malli

Oikein toteutettujen LED-valaisinten paloaika on moninkertainen verrattuna perinteisiin valonlähteisiin. Parhaat LED-valaistusjärjestelmät toimivat ilman huollontarvetta jopa 20 vuotta, riippuen tietenkin päivittäisistä valaisuajoista. LED on elinkaarimallilla arvioiden energian säästössä ylivoimainen valonlähde. Takaisinmaksuaikansa jälkeen se tuo asiakkaalle puhdasta säästöä pitkälti toistakymmentä vuotta.

Myös huollon tarpeen väheneminen voi olla käyttäjälle merkittävä tekijä varsinkin, jos valaisimet on sijoitettu vaikeapääsyisiin paikkoihin tai tiloissa, joissa vaihtotyö aiheuttaa tuotannonmenetyksiä.

Kustannus­säästö

LED-valaisimilla saavutetaan parhaassa tapauksessa jopa 70%:n säästö. Kun ne vielä liitetään osaksi ohjausjärjestelmää, niin säästö voi olla 80-90%. Ohjausjärjestelmä voi esimerkiksi tunnistaa liikkeen ja sytyttää tai nostaa valotason maksimiin liikettä havaitessaan, ja sammuttaa tai himmentää tietyn ajan kuluttua kun tilassa ei enää olla,

Jo pienikin himmentäminen pidentää LED:in elinikää, jopa kaksinkertaistaa sen. Myös se tuo lisää kustannussäästöjä.

Dialux-suunnitelma

Projektikohtaisesti teemme valaistussuunnitelman (Dialux-ehdotuksen). Siitä kertoo sen  valaisinmäärä, jolla tavoiteltu valaistustaso saavutetaan. Se osoittaa havainnollisesti valon jakautumisen kohteessa. Usein energiansäästön ohella tavoitellaan myös aiempaa parempaa ja tasaisempaa valaistusta.

(Energiansäästölaskelma tehdään asiakkaalta saaduilla todellisilla lähtöarvoilla, joissa voidaan ottaa huomioon myös todelliset tai arvioidut huoltokustannukset. Laskelma kertoo pelkistetysti investoinnin takaisinmaksuajan sekä vuosittaiset säästöt energia- ja huoltokuluissa.)