LakiSarsa

LakiSarsa on erikoistunut siviilioikeuteen, erityisesti perhe- ja perintöoikeuteen, sopimusoikeuteen sekä perintö- ja lahjaverotukseen.