DOBS Solutions

DOBS Solutions - huippuosaamista digitalisointiprosesseihin


Me DOBS Solutionilla olemme erikoistuneet auttamaan yrityksiä pysymään kehityksen kärjessä digitalisaation avulla

 

 • Digitalisaatio on suuri muutos, joka koskettaa koko organisaatiota.
 • Autamme yritysten johtoa tekemään laaja-alaisia päätöksiä ja tuemme päättäjiä organisaatiokulttuurin kehittämisessä.
 • Tuomme parhaat menetelmät ja työkalut tuotekehitykseen.
 • Meillä on käytössämme:
  • alallaan parhaat asiantuntijat
  • partneriemme erinomaiset tuotteet
  • sopimukset parhaiden yritysten kanssa, jotka voivat auttaa teitä saavuttamaan kaipaamanne tavoitteet.
 • Yhdessä partneriemme kanssa pystymme ottamaan haltuun kaikenkokoiset projektit.

”Alun perin digitalisaatio oli vain ykkösiä ja nollia. Nykyisin se tarkoittaa lähes samaa kuin rakennemuutos. Muutos, joka koskettaa kaikkia.”

Åsa Zetterberg

DIGITALISAATIO

”Puhumme transformaatiosta, muutoksesta. Se tarkoittaa, että rationalisoimme ihmisten tehtäviä digitalisaationtarjoamin keinoin. Jotta se toteutuisi, täytyy omata perusymmärrys teknologiasta ja yhdistää se tietoon siitä, mitä muut organisaation jäsenet (käyttäjät) ja asiakkaanne (myös käyttäjät) tarvitsevat.”

Jari Aho

”Kyse ei ole vain teknologiasta, vaikka sitä käyttäisimmekin, vaan mitä suurimmassa määrin transformaatio on muutosprosessi, jossa rakennetaan muutoksen tarpeellisuuden hyväksyvä kulttuuri. Tämä hyväksyntä pitää saavuttaa sekä prosessi- että työntekijätasolla.”

Jari Aho

Menestyjä sopeutuu muutokseen

Digitaalinen yritys on jatkuvassa muutoksen tilassa. Pysyäkseen kilpailukykyisenä sen pitää:

 • vastata markkinoiden vaatimuksiin
 • olla innovatiivinen
 • ottaa uusi teknologia nopeasti käyttöön
 • kehittää nopeasti uusia tuotteita
 • kehittää jatkuvasti organisaatiokulttuuria

 

Katso tästä mitkä yritykset ovat menestyneet 2000-luvulla.

Kilpailuhyöty pitää maksimoida minimoimalla aika, jossa tuote saadaan markkinoille.

Leanyritys on menestyvä digiajan yritys

 

Se tuottaa asiakkailleen kilpailukykyisiä tuotteita ja ratkaisuja tehokkaasti ja mahdollisimman lyhyellä aikajänteellä, mikä on elinehto nykybisneksessä.

Lean-ajattelun mukaan asiakkaalle pyritään tuottamaan mahdollisimman paljon arvoa pienimmillä kustannuksilla. Tähän päästään minimoimalla resurssit, aika, energia ja työ.

Lean pyrkii:

 • ymmärtämään mitä todella tapahtuu siellä missä arvoa luodaan.
 • parantamaan prosessia, jossa tuotteita ja palveluita luodaan ja toimitetaan.
 • kehittämään ja voimaannuttamaan ihmisiä ongelmanratkaisun ja koutsauksen avulla.
 • kehittämään johtajia ja tehokasta johtamisjärjestelmää.

Bisnesnäkökulma - meneekö yrityksenne ketterästi eteenpäin?

Kaksitoista kysymystä liittyen  yrityksenne kykyyn vastata markkinoiden muutoksiin.

 • Ovatko kaikki yksiköt täydessä vauhdissa?
 • Toimivatko ne synkronoidusti yhdessä?
 • Tuotammeko arvoa pitkällä tähtäimellä?
 • Keräämmekö tietoa asiakkaidemme tarpeista ja arvioimmeko sitä?
 • Tuotammeko arvoa tärkeimmille asiakkaillemme?
 • Olemmeko kustannustehokkaita siinä mitä teemme?
 • Johtavatko lyhyen tähtäimen tuloksemme kohti strategista päämääräämme?
 • Pystymmekö kehittämään työntekijöitämme niin, että heidän tarpeensa ja bisneksemme vaatimukset kohtaavat?
 • Otetaanko viestimme vastaan - ymmärtääkö jokainen missiomme ja strategiamme?
 • Ovatko avainasemassa olevat johtajamme sitoutuneita, entä muu henkilöstö?
 • Onko jokainen ymmärtänyt roolinsa oikein?

Onnistunut digitalisointi vaatii kokonaisvaltaisen lähestymistavan

DevOps on vastaus nopeaan tuotekehitykseen. Se on yhteistyöhön kannustava, prosessimainen ja pitkälle automatisoitu toimintamalli ohjelmistokehitykseen, testaukseen ja ylläpitoon.

Mekin aloitimme DevOpsin parissa. Sen yksi tarkoitus on poistaa kehitystyötä haittaavat siilot ja parantaa yhteistyötä. Pian tajusimme, että DevOps voi itse muodostua uudeksi siiloksi.

Ymmärsimme, että holistinen näkökulma on ainoa tapa päästä eroon siiloista. Tämä asettaa vaatimuksia yrityksen johdolle, sillä vain se voi muuttaa järjestelmää.

Olemme todenneet, että asenneilmaston muutos voi murtaa yrityksen kehitystä estävät organisatoriset rajat.

Ongelmien menestyksellinen hoitaminen ja prosessien merkittävä nopeuttaminen ilman siiloja vaatii monien elementtien työstämistä.

Me tarkastelemme organisaatiotanne kokonaisvaltaisesti käyttämällä teidän tietämystänne omasta organisaatiostanne.

 

”DevOps on jatkuva prosessi, jonka teemme aina uudelleen ja uudelleen. Kun teemme sen oikein, prosessien nopeus ja luotettavuus paranee. Opimme uutta joka kierroksesta”      ~ Jari Aho ~

Työpajoissa autamme organisaatiotanne löytämään ratkaisun, joka sopii juuri teille. Sen jälkeen teemme tarvittavan yksityiskohtiin menevän työn askel askeleelta, ja siihen meillä on tarjota parhaat mahdolliset työkalut.

Vaikka pärjäisimme ilmiömäisen hyvin DevOps-toiminnassamme…

…mutta, jos meiltä puuttuu keinot mitata sen vaikutusta ensisijaiseen bisnekseemme…
…ja keinot yhdistää ohjelmistokehityksemme ja ohjelmistojulkaisukäytäntömme muuhun organisaatioomme…
…emme ole enää kilpailukykyisiä markkinoilla.

Olemme tällöin haaskanneet miljardin dollarin verran DevOpsiin.

~ merkittävän Pohjois-Amerikkalaisen pankin DevOps johtaja

Asiantuntemuksemme

Työkalumme

 

Meillä on loistavat työkalut automatisointiin (CloudBeesWave), palvelunhallintaan (TOPdesk), monitorointiin (Monsalta), organisaatiokulttuurin tutkimukseen (Xientia), digitaaliseen muutokseen (GooDIGITAL) jne.

Yhteistyökumppanimme

Referenssejämme

DOBS Solutions ekosysteemi - kestävän kilpailukyvyn takeena

DOBS:in palveluita markkinoi Suomessa Sarsa-Yhtymä Oy